თსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტის კარტოგრაფიული ფონდი

  Geo Eng
პროექტი 2019 ბუნებათსარგებლობის კათედრა გეომორფოლოგია-კარტოგრაფიის კათედრა ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგიისა და მეტეოროლოგიის კათედრა ნიადაგების გეოგრაფიის კათედრა რეგიონული გეოგრაფიისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა  
 

ბუნებათსარგებლობის კათედრა

ატლასები

 

1.       საქართველოს ატლასი ; მასშტაბი 1:2,000,000. . . " კარტოგრაფია "2009 . პროექტის ავტორი ვლადიმერ ბუაჩიძე.

2.       საქართველოს სსრ . კურორტები და საკუტრორტო რესურსები , მოსკოვი , 1989 .

3.       Географический Атлас. Москва, 1969 г. Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР.

4.        Атлас землетрясений в ссср, Академия наук ссср совет по сейсмологии, Издательство академии наук ссср, Москва, 1962г.

5.        Атлас вулканов ссср, состовитель и автор текста А.Е. Святловский, Академия наук ссср лаборатория аерометодов и вулканологии, Издательство академии наук ссср, Москва,  1959г.

6.        Атлас СССР. Главное геодезии и картографии при совете министров ссср, Москва, 1985.

7.        Атлас Мира, главное управление геодезии и картографии при совете министров ссср, Москва, 1967г.

8.        Морскиий атлас том 1 , издание морского генерального штаба, 1952г.

9.        Физико-Географический атлас мира, Академия наук ссср и главное управление геодезии и картографии ссср, Москва, 1964г.

10.    Большой советский атлас мира 1, научно-издательским институт, Москва, 1937г.

11. Географический атлас для учителей средней школы, главное управление геодезии и картографии МВД СССР, Москва, 1954г.